Nakon prijave preko web stranice pišite još vašem gradskom/općinskom  i zajedno ćemo odabrati najbližu primjerenu lokaciju, ako ju već sami niste izabrali te nam to prijavili.

Vrlo je bitno da uskladimo čišćenja na vrijeme, da ne dođe do neželjenih situacija, kao i radi organizacije prijevoza otpada.

Podsjećamo vas da budete primjereno obučeni i obuveni te sobom uzmete dovoljnu količinu rukavica i vrećica za smeće.

Ako trebate pomoć, obratite se  gradskom / općinskom koordinatoru u vašoj jedinici lokalne samouprave ili na: logistikajd@gmail.com

Hvala!