Županije, gradovi i općine

Jedinice regionalne, lokalne i područne samouprave mogu se uključiti na slijedeće načine:

Organizacija akcije čišćenja u sklopu Zelene  čistke:

• imenovanjem osobe za kontakt s kojom se mogu koordinirati aktivnosti kampanje

• upućivanjem pisma namjere za uključenjem u Zelenu i/ili Plavu čistku

• poticanjem građana, djelatnika Grada, mjesnih odbora i udruga s područja lokalne zajednice, da se aktivno uključe u kampanju kroz svoje standardne kanale komuniciranja, ali i npr. organiziranjem sastanka s OCD i MO, a u cilju motiviranja građana na uključivanje te što kvalitetniju organizaciju akcije čišćenja

• prosljeđivanjem informacije o kampanji gradskim institucijama i organizacijama koje mogu biti potencijalni partneri kampanje te pozivanjem istih na uključenje

• osiguravanjem prijevoza volontera do mjesta čišćenja

• osiguravanjem potrebne opreme za volontere (rukavice), vrećica za otpad i potrebne opreme i mehanizacije za akciju čišćenja

• dogovaranjem s odlagalištima otpada o besplatnom zbrinjavanju otpada koji se skupi za vrijeme akcije

• uključivanjem komunalnih službi u odvoz otpada, kao i svih ostalih subjekata koji su u mogućnosti pridonijeti akciji čišćenja

• uključivanje u akciju komunalnih redara

• uključivanjem koncesionara u odvoz otpada radi lakšeg zbrinjavanja selektivno odvojenog otpada

• koordinacijom akcije u suradnji s lokalnim udrugama građana, vatrogascima, lovcima, izviđačima i sl.

• ispunjavanjem zakonskih odredbi Članka 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) – više o istom, pročitajte dolje pod Važna napomena ili na priloženom linku

• upoznavanjem sa svim relevantnim zakonskim odredbama, i sudjelovanje u akciji na volonterskoj osnovi i na osobnu odgovornost svakog pojedinog volontera.

Promocija Zelene čistke na području Grada na način da:

• informira širu javnost o kampanji preko svojih kanala komunikacije (logo s linkom na web stranici, objave na stranicama grada i drugim medijima i sl.), slanje objave o uključenju grada medijima, pozove građane na uključivanje

• sudjeluje u promotivnim aktivnostima kampanje (u prethodnom dogovoru s organizatorima)

• tiska plakate i letke za potrebe grada, te na njima nadopiše lokacije čišćenja – plakate možete naći na web stranici Zelene čistke: ovdje

• potakne fotografe i snimatelje da materijal snimljen tijekom akcije dostave udruzi Žmergo kako bi se materijali s akcije mogli koristiti za promociju akcije na nacionalnim i međunarodnim skupovima te u medijima

Kako bi osigurali kvalitetnu promociju Udruga Žmergo je na web stranicama Zelene čistke pripremila promotivne materijale koje možete preuzeti, i koristiti za promociju projekta. Sve objave lokacija i pozive možete poslati na e-mail adresu pr@zelena-cistka.org da ih i mi možemo objaviti.

Svi koji se želite uključiti možete ispuniti prijavnicu za volontere i organizacije OVDJE, a direktne upite možete uputiti na logistikajd@gmail.com ili na br tel: 051 / 271-459.

Pogledajte koji su se gradovi i općine već prijavili za Zelenu čistku u sklopu World Cleanup Day 2022.

Obrazac IZVJEŠTAJA.