• uključivanje pojedinaca, organizacija, lokalne samouprave, institucija, tvrtki – svih koji žele sudjelovati
  • promocija
  • akcija čišćenja

Svi su pozvani sudjelovati u akciji i dati svoj doprinos!

Akcija Zelena čistka organizira se prema principu: svatko čistiti svoj kraj, a zajedno ćemo očistiti cijelu Hrvatsku! Iako akciju na nacionalnoj razini koordinira udruga Žmergo, koordinaciju provodi zajedno s partnerima na terenu. Postanite dio tima!

Svaka jedinica lokalne ili regionalne samouprave pozvana je da se uključi u akciju i odredi gradskog/općinskog koordinatora (kontakt osoba za volontere, komunalna poduzeća…).
Organizacije, institucije ili pojedinci ukoliko žele, mogu “posvojiti odlagalište” (=odabrati lokaciju koju žele čistiti), postati lokalni koordinatori (=osobe koja na lokaciji odlagališta dočekuju druge volontere, organizacije i imaju kontakte s gradskim/općinskim koorinatorom i komunalnim poduzećem), kao i biti koordinatori volontera u suradnji s gradskim/općinskim koordinatorom.

O uključivanju pojedinaca, organizacija, lokalne samouprave, institucija te svih zainteresiranih je moguće prijavom više saznaj u rubrici Pridruži se.