Na web stranicama Hrvatskog centra za razminiranje postoji portal s kartom. Na njemu možete provjeriti stanje minski sumnjivih područja u Hrvatskoj. Hrvatska je prikazana na kartografskim podlogama. Portal daje mogućnost pretraživanja po županijama, gradovima i općinama, a uz prikaz pretraživanog prostora dobijete i informaciju sadrži li taj prostor i minski sumnjiva područja.