14/02/2017

Zelena čistka u 2017. škole! :)

Sve obrazovne institucije koje se žele prijaviti za ovogodišnje čišćenje mogu to učiniti u našim obrascima: OVDJE

Ove godine je Zelena čistka za obrazovne insitutcije predviđena u ponedjeljak 24. travnja 2017. ili tijekom tog tjedna zbog proljetnih praznika.

Tko se je prijavio možete vidjeti na karti HR – zeleno pobojana područja su ona koja su dosada već ispunila prijavnice: